Diversitate, echitate
și incluziune

Impact social

Grupul Namirial susține valorile diversității, echității și incluziunii, adoptând mecanisme organizaționale și de management marcate de respectul pentru drepturile și libertatea fiecărui individ. Compania nu permite nicio formă de discriminare în ceea ce privește sexul, vârsta, orientarea și identitatea sexuală, sănătatea, capacitatea fizică, statutul social, originea etnică, naționalitatea, opiniile politice, credința religioasă. Promovăm eliminarea obstacolelor culturale și materiale care limitează exprimarea deplină a oamenilor.

Apreciem diferențele și unicitatea oamenilor

Apărăm și încurajăm diversitatea, în diferitele sale expresii, deoarece ne îmbogățește pe fiecare dintre noi, deschizându-ne către noi idei și creând noi posibilități și noi valori.

Valorificăm diferențele și unicitatea oamenilor prin acțiuni concrete în toate procesele organizaționale și de management, astfel încât fiecare să se simtă inclus și să dea tot ce are mai bun, primind aceleași oportunități de dezvoltare profesională, indiferent de rolul pe care îl are în organizație.

Genul

Apreciem echilibrul de gen și depășirea oricăror stereotipuri, discriminări sau prejudecăți. Promovăm politici și acțiuni care să favorizeze egalitatea de șanse, împărțirea responsabilităților familiale și echilibrul între viața profesională și cea privată.

Promovăm femeile în programe de dezvoltare managerială și de leadership pentru a crește oportunitățile de carieră ale femeilor și pentru a atinge echilibrul de gen la fiecare nivel. Ne-am angajat să combatem violența de gen și am adoptat o politică specifică dedicată prevenirii hărțuirii și violenței la locul de muncă.

Multiculturalitate și Interculturalitate

Fiind compus din companii cu birouri în diferite țări din întreaga lume, interacționând zilnic cu clienți, furnizori și parteneri de naționalități și culturi diferite, Grupul Namirial este în mod natural multicultural și obișnuit cu interculturalitatea.

Prezența diferitelor culturi care conviețuiesc în organizația noastră ne determină să fim deschiși la confruntări pe mai multe niveluri, în vederea schimbului reciproc, ceea ce are ca rezultat un factor de inovare și creștere.

Incluziune

Ne-am angajat să creăm un mediu incluziv în care fiecare se simte apreciat și respectat pentru particularitățile sale și poate contribui cu abilitățile, competențele și cunoștințele sale la realizarea obiectivelor globale.

Recunoaștem egalitatea de șanse pentru toți oamenii, indiferent de dizabilitățile fizice, mentale și senzoriale, cu măsuri concrete de promovare a incluziunii și incluziunii persoanelor cu dizabilități, valorificând pe deplin talentele și abilitățile acestora și contribuind astfel la înlăturarea barierelor culturale, dar și fizice.

Certificarea sistemului de management al egalității de gen

Compania noastră este certificată UNI/PdR 125:2022, deoarece respectă liniile directoare privind sistemul de management al egalității de gen, care impune adoptarea unor KPI (indicatori cheie de performanță) specifici, inerenți în politicile de egalitate de gen din cadrul organizațiilor.

Mai multe informații despre certificare pot fi găsite pe pagina de certificări Namirial.

Orientări pentru comunicarea internă și externă

Recunoscând rolul cheie pe care cuvintele și imaginile îl joacă în modelarea atitudinilor culturale și sociale, am identificat și adoptat la nivelul întregii companii Orientări pentru comunicarea internă și externă.

Documentul conține principii și linii directoare care ne vizează pe noi „Namiriile” pentru comunicarea în cadrul organizației noastre și cu utilizatorii, clienții și furnizorii, asigurându-ne că cuvintele și imaginile pe care le alegem nu exprimă prejudecăți, nu sunt discriminatorii și nu perpetuează, chiar și inconștient, stereotipuri legate de caracteristicile și preferințele fiecărei persoane în parte.

Politica privind diversitatea, echitatea și incluziunea

Politica privind ocuparea forței de muncă și standardele de muncă