Integritate, responsabilitate,
etică și securitate cibernetică
a întreprinderilor

Integritatea, responsabilitatea, etica și securitatea cibernetică sunt cei patru piloni pe care se bazează Grupul nostru și care ne ajută să fim transparenți și demni de încredere pentru clienții, furnizorii, angajații și diversele părți interesate.

Integritate în afaceri

Prin adoptarea politicii noastre de integritate în afaceri, ne-am angajat să ne desfășurăm toate activitățile într-un mod legal și etic și în conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate în afaceri. Politica noastră de integritate în afaceri urmărește să prevină practicile de afaceri considerate inacceptabile, cum ar fi corupția.

Descărcați Politica de integritate în afaceri

Responsabilitate corporativă – Modelul 231

Namirial a adoptat Modelul 231 și a numit un Consiliu de supraveghere cu puteri de inițiativă și control pentru a respecta dispozițiile de reglementare și pentru a promova o cultură orientată spre etică, corectitudine și transparență.

Descărcați modelul 231

Codul de etică

Codul de etică al Grupului Namirial definește valorile și principiile de comportament care trebuie respectate, în desfășurarea activităților sale, de către organele corporative și de către toate persoanele care, la orice nivel, operează, colaborează sau au relații de consultanță sau de afaceri cu Grupul (membri ai organelor corporative, angajați, colaboratori, consultanți, părți interesate).

Descărcați Codul de etică

Denunțare a neregulilor

Politica de denunțare reglementează procesul de trimitere, primire și gestionare a rapoartelor de la oricine, chiar și în formă confidențială sau anonimă, privind încălcări, chiar și suspiciuni de încălcări, ale Codului de etică, din modelul 231, al legilor, actelor cu putere de lege sau ale reglementărilor aplicabile, precum și ale politicilor și procedurilor Grupului Namirial.

Canale de comunicare:

– platforma digitală „Whistleblowing” 
https://namirial.segnalazioni.net/;
– corespondență obișnuită pe suport de hârtie, în atenția Comitetului de denunțare al NAMIRIAL S.p.A. din Via Caduti sul Lavoro 4, 60019, Senigallia (AN);
– întâlnire directă cu Comitetul de denunțare a neregulilor, care poate fi solicitată prin e-mail whistleblowing@ethics.namirial.com sau direct.

Descărcați Politica de denunțare a neregulilor

Anticorupție

Politica anticorupție prezintă principiile generale și normele de conduită care trebuie respectate în desfășurarea activităților, comportamentele interzise și măsurile de protecție identificate de societate pentru a reduce riscul de corupție. Aceasta se aplică celor care colaborează profesional cu Grupul Namirial, precum și oricărei alte persoane, oriunde s-ar afla, care acționează, în orice capacitate, în numele și/sau pe seama Grupului, în limitele atribuțiilor și responsabilităților sale.

Descărcați Politica anticorupție

Securitatea datelor

Grupul Namirial a emis o Declarație de securitate cibernetică pentru a oferi clienților, furnizorilor și partenerilor informații detaliate privind practicile de securitate adoptate în cadrul filialelor sale și al companiilor în care a investit și modul în care sunt gestionate informațiile și datele prelucrate, în conformitate cu toate reglementările aplicabile și cu cele mai înalte standarde ale industriei.

Descărcați Declarația de securitate cibernetică a Namirial