Документация

Преглед на регламентите и изявленията

Общa документация

Документация, налична на английски

 • Cyber and Professional Indemnity
  Download Валидно от 31/03/2024 до 31/03/2025

Декларация за защита на данните (политика за поверителност)

 • Условия за обработка на лични данни при услуги за доверие
  Download Валидно от 01/2024
 • Известие за защита на данните – Единоразово
  Download Валидно от 10/2022

Съответствие и одит

Нашите цифрови доверителни услуги са законово съвместими на глобално ниво и сертифицирани от водещите международни оценителни органи.

Научете повече на страницата Certifications and quality (на английски)


Квалифицирана подпис и времеви печат

Декларация за практики по сертификация и политики

Документация, налична на английски

 • Certification Practice Statement and Certificate Policy
  Download Валидно от 17/10/2022
 • Practice Statement Addendum – Disposable Signature Certificates
  Download Валидно от 23/04/2020
 • Certification Authority – PKI Disclosure Statement
  Download Валидно от 28/03/2023

Условия и условия

 • General Terms and Conditions for issue and renewal of certificates and electronic timestamps (Mod. CA01)
  Download Валидно от 22/03/2021 Налично на английски
 • Общи условия за издаване на еднократни сертификати (Mod. CA01D)
  Download Валидно от 03/2023

Споразумения с абонатите

 • Issue and renewal of certificates and electronic timestamps – application form (Mod. CA02)
  Download Валидно от 06/2023 Налично на английски
 • Издаване на еднократни сертификати – формуляр за заявление (Mod. CA22D)
  Download Валидно от 03/2023
 • Withdrawal Form
  Download Налично на английски

Споразумения с абонатите

Документация, налична на английски

 • Namirial CA Autenticazione
  http://crl.namirialtsp.com/FirmaCertaAutenticazione1.crl
 • Namirial CA Firma Qualificata
  http://crl.namirialtsp.com/FirmaCertaQualificata1.crl
 • Namirial CA TSA
  http://crl.namirialtsp.com/FirmaCertaTSA.crl 
 • Namirial e-Signature
  http://crl.namirialtsp.com/ES.crl 
 • Namirial Qualified e-Signature
  http://crl.namirialtsp.com/QES.crl 
 • Namirial Time Stamping Authority
  http://crl.namirialtsp.com/TSA.crl
 • Namirial EU Qualified e-Signature
  http://crl.namirialtsp.com/QES4K.crl
 • Namirial EU Qualified CA
  http://crl.namirialtsp.com/CA4K.crl
 • Namirial CA PKI
  http://crl.namirialtsp.com/NamirialPKI.crl

Сертификати на кореновата сертификационна власт

Документация, налична на английски

 • Namirial CA Autenticazione
  Download Valid from 24/11/2010 to 24/11/2030
 • Namirial CA Firma Qualificata
  Download Valid from 24/11/2010 to 24/11/2030
 • Namirial CA TSA
  Download Valid from 24/11/2010 to 24/11/2030
 • Namirial e-Signature
  Download Withdrawn
 • Namirial Qualified e-Signature
  Download Valid from 19/07/2016 to 19/07/2036
 • Namirial Time Stamping Authority
  Download Valid from 27/06/2016 to 27/06/2036
 • Namirial EU Qualified e-Signature
  Download Valid from 31/05/2017 to 31/05/2037
 • Namirial EU Qualified CA
  Download Valid from 29/06/2017 to 29/06/2037
 • Test certificates
  Download

Архивиране за дългосрочно съхранение

Документация, налична на английски

Декларация за практики

 • Long Term Archiving Practice Statement
  Download Валидно от 15/04/2024 Налично на английски
 • Qualified electronic signatures and seals preservation policy
  Download Валидно от 15/04/2024 Налично на английски

Условия и условия

 • General Conditions
  Download Валидно от 01/2024 Налично на английски